WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

AANLEGGEN WATERLEIDING WINDAS SCHIEDAM

SCHIEDAM- Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben besloten een omgevingsvergunning voor wateractiviteit te verlenen voor het verwijderen van een…

VERGUNNING LIGT KLAAR VOOR WONINGEN IN MONUMENT NOORDVEST SCHIEDAM

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam is van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van…

NU BEZWAAR MAKEN TEGEN PLAN MET SPORTFONDSENBAD SCHIEDAM

SCHIEDAM- De omwonden hebben nu de mogelijkheid om officieel bezwaar te maken tegen de bouw van…

GEEN GROND VOOR BEZWAREN TEGEN SLOOP SPORTFONDSENBAD SCHIEDAM

SCHIEDAM- Burgemeester en wethouders hebben een officieel bezwaar (zienswijze) afgewezen tegen de plannen voor sloop en…

NIEUWBOUW LANGE ACHTERWEG SCHIEDAM STAP DICHTERBIJ

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen om zeven nieuwbouw woningen te…

RIOOLGEMAAL SCHIEDAM-KETHEL WORDT WOONHUIS

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam heeft een aanvraag ontvangen voor een Omgevingsvergunning voor de verbouwing naar een…

BEZWAAR TEGEN WARMTESTATION SCHIEDAM FAALT BIJ RECHTER

SCHIEDAM- Door de gemeente Schiedam is juist gehandeld bij het verstrekken van een Omgevingsvergunning voor het…

PLAN VOOR WONEN IN GARAGE SCHIEDAM-BIJDORP

SCHIEDAM- Er mag gewoond worden in een garage in Schiedam-Bijdorp. Het college van burgemeester en wethouders…

BEZWAAR TEGEN VERGUNNING WARMTESTATION SCHIEDAM-GROENOORD

SCHIEDAM- De omgevingsvergunning voor Warmtestation Schiedam-Groenoord ligt alsnog ter inzage. Door technische problemen is vertraging opgelopen…

MOGELIJKHEID BLOKKEREN VERGUNNING BIERBROUWER VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Aan de Vlaardingse bierbrouwerij Vulcaan aan de Oosthavenkade is door het gemeentebestuur een omgevingsvergunning verleend…

NIEUWE KANSEN VOOR BEZWAARMAKERS POLENPENSION VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, voor de vestiging van een Polenpension in de Nijverheidsstaat…

START WOONHUIS DEMENTERENDEN EDELWEISS-LOCATIE SCHIEDAM

SCHIEDAM- Na ruim 2 jaar aan voorbereidingen is de benodigde omgevingsvergunning verleend, door de gemeente Schiedam,…

VERGUNNING VOOR AANPAK PKO- EN LORENTZLAAN SCHIEDAM-OOST

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op de locatie PKO- en…

HERSTEL GEVELS EN BALKON REDERSPAKHUIS VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Het herstellen van het afgebrande bedrijvenverzamelgebouw aan de Koningin Wilhelminahaven Noordzijde in Vlaardingen-Oost gaat beginnen.…

LATER BESLUIT OVER GESLOOPTE M.C.M. DE GROOTSTRAAT SCHIEDAM

SCHIEDAM- Het grootste gedeelte van de aanvraag omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van Parkweg-Midden in Schiedam ligt…

MOGELIJKHEID BEZWAAR VERGUNNING BIERBROUWER VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De komende weken ligt er de mogelijkheid om officieel bezwaar te maken tegen de vergunning…

VLAARDINGEN GEEFT VERGUNNING VOOR BLANKENBURGTUNNEL

VLAARDINGEN- De gemeente Vlaardingen heeft alsnog de omgevingsvergunning voor de bouw van de Blankenburgtunnel verleend aan…

STILLEGGING WERKZAAMHEDEN BLANKENBURGTUNNEL DOOR VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De werkzaamheden aan de Blankenburgtunnel liggen al twee weken volledig stil. Ook de komende vier…