WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

TEGENVALLER MUSEUM VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De gemeente Vlaardingen moet tenminste 90.000 euro bijdrage aan een onverwachte bodemsanering bij het voormalige Visserijmuseum aan de Westhavenkade. Daar is vervuilde bouwgrond aangetroffen. Uit eerder oppervlakkig onderzoek door de gemeente was dit niet gebleken. Door het ontbreken van deze informatie meent de directie van het nieuwe Museum Vlaardingen dat de gemeente medeverantwoordelijk is en aan de helft van de totale saneringskosten -180.000 euro- moet bijdragen. De andere helft zal worden betaald door het Museum Vlaardingen.

Het museum ontvangt inkomsten uit subsidie van onder meer de gemeente Vlaardingen.