WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

TERRAS CAFE VALENTIJN SCHIEDAM WEGGEHAALD

SCHIEDAM- Vrijdagavond 10 oktober heeft de politie in opdracht van de burgemeester het terras voor Café Valentijn op de hoek van de Korte Dam en de Hoogstraat verwijderd. Hoewel het café al ongeveer twee weken is gesloten, bleek het terras nog regelmatig door gasten van het café te worden gebruikt.
Valentijn 5
Medewerkers van team Toezicht & Handhaving hebben hier ook eerder al tegen opgetreden.

Café Valentijn heeft enige tijd geleden zijn rechtsvorm gewijzigd, waardoor een nieuwe exploitatievergunning vereist is. Zonder geldige exploitatievergunning is het niet toegestaan het café, en daarmee het terras, open te houden. De gemeente heeft de exploitant gewezen op zijn eigen verantwoordelijkheid om de papieren tijdig op orde te hebben en hem dringend geadviseerd een nieuwe vergunning aan te vragen. In afwachting daarvan heeft de burgemeester toegestaan dat het café voorlopig open kon blijven. De gebruikelijke periode hiervoor is vijf werkdagen. Uit coulance is deze periode daarna nog meerdere malen verlengd. De (nieuwe) exploitant heeft echter, ondanks herhaalde toezeggingen, ook na ruim een maand nog geen aanvraag voor een nieuwe vergunning ingediend. Begin oktober moest het bedrijf daarom de deuren sluiten.
valentijn 8

valentijn 7
Door het ontbreken van een geldige exploitatievergunning is ook het gebruik van het terras onrechtmatig. Door Toezicht & Handhaving en de politie is echter geconstateerd dat het terras de afgelopen weken nog met regelmaat werd gebruikt. Politie en team Toezicht & Handhaving hebben hier vrijdagavond een eind aan gemaakt door het meubilair van straat te halen en elders op te slaan.