WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

EREPENNING MAASSLUIS VOOR WIM SMIT

MAASSLUIS- Wim Smit heeft vrijdagochtend 26 september de Erepenning der Gemeente ontvangen van burgemeester Koos Karssen. Dit gebeurde bij het afscheid van Smit van de Rabobank. Het gemeentebestuur heeft gemeend Smit, de Erepenning der Gemeente toe te kennen wegens zijn verdiensten voor de stad.

Vanuit zijn functie bij de Rabobank was het voor hem mogelijk om voor financiële bijdragen te zorgen voor de Maassluise gemeenschap, maar als mens heeft hij zich ook bijzondere en langdurige wijze ingezet voor Maassluis.
In de jaren die hij werkzaam was voor de Rabobank heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor zijn geboortestad Maassluis. Veel organisaties en verenigingen in Maassluis hebben te maken gehad met de onuitputtelijke energie en bijzondere ideeën van de heer Smit.
Zo was hij tussen 1976-1979 en 1995-2003 als vrijwilliger verbonden aan v.v. Excelsior Maassluis, het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van 1984-1986 en als lid van de Rotary Maassluis is hij tot heden nauw betrokken bij een schoolproject in Ghana, bij de Rotary Oldtimerdag en bij de voedselbank Maassluis. Vanaf 2009 tot heden is hij voorzitter van de WOS.

Vanuit zijn functie was hij betrokken bij het 400 jarig bestaan van Maassluis en ook als persoon bij een aantal activiteiten gedurende het feestjaar 2014.

De Erepenning der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.