WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

AARDGASWINNING BIJ MAASSLUIS

MAASSLUIS- Het CDA in Maassluis maakt zich zorgen over een proefboring van de NAM naar gas naast de A20. Het gasveld ligt op de grens van Midden-Delfland en Maassluis.

Het CDA wil weten of de gemeente Maassluis is geïnformeerd over deze plannen. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Inmiddels heeft de NAM wel gesprekken gevoerd met de gemeente Midden-Delfland. Het CDA wijst erop dat bij definitieve aardgaswinning rekening moet worden gehouden met bodemdaling. Daarnaast wil het CDA weten of het college bereid is afspraken te maken met de NAM over aardgascompensatie, waarbij een deel van de opbrengsten duurzaam moet worden geïnvesteerd in de omgeving.