WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

TOENAME SCHOOLVERZUIM VLAARDINGEN BAART ZORGEN

VLAARDINGEN- In Vlaardingen is het aantal jongeren dat ondanks de leerplicht niet naar school gaat, een punt van zorg. De VVD-fractie heeft vragen gesteld aan het college over de cijfers van thuiszitters in de haringstad. De liberalen willen weten of er een toename is van jongeren die thuiszitten ondanks de leerplicht, en of de huidige cijfers en verzuimaanpak van de gemeente herziening of aanpassing behoeven. Daarnaast id e fractie van de VVD benieuwd naar mogelijke interventies om het aantal thuiszittende jongeren te verminderen.

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal jongeren dat ondanks de leerplicht niet naar school gaat, aanzienlijk is toegenomen. Volgens een Kamerbrief van demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul (VVD) is deze groep in het schooljaar 2022-2023 met een derde gegroeid tot ongeveer 13.700 jongeren.

Ook is er een toename van jongeren die langer dan drie maanden thuiszitten, een stijging van 74% tot over de 5500. Jongeren die vanwege psychische of lichamelijke redenen zijn vrijgesteld van de leerplicht, zijn niet in deze cijfers opgenomen. Ook deze groep laat een groei zien van 14% naar 8400 jongeren.

Deze cijfers, aangeleverd door gemeenten aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijn onderzocht door Ingrado, de branchevereniging voor leerplichtambtenaren.

2 gedachten over “TOENAME SCHOOLVERZUIM VLAARDINGEN BAART ZORGEN

    1. Ik heb sterk het vermoeden dat papa en mama veelvuldig vakantie vieren bij familie in hun land van afkomst. Verder is naar school gaan niet belangrijk, een beetje drugs uithalen en of aan de man brengen levert meer op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *