WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

TURKEN VERLATEN SCHIEDAM-NIEUWLAND

SCHIEDAM- Het Schiedamse raadslid Zülfikar Güler (D66) is verrast over het percentage Turken dat vanuit de wijk Nieuwland terugkeert naar Turkije. De politicus kreeg vorige week, tijdens het wijkoverleg, recente remigratiecijfers te zien. Tegen de vierhonderd Turken, van vooral de tweede generatie, zouden in één jaar tijd uit Schiedam zijn vertrokken. Güler noemt dat opmerkelijk.

Onlangs heeft de Tweede Kamer zwaardere eisen opgelegd aan Turken die een beroep doen op de remigratiewet. Zo is de leeftijdsgrens voor terugkeer met een aangepaste remigratie-uitkering verhoogd van 45 naar 55 jaar. In tenminste één moskee in Schiedam zijn begin dit jaar handtekeningen ingezameld tegen deze verscherping.

Turken die hebben getekend wijzen op de besparing voor de Nederlandse belastingbetaler bij handhaving van de oude vertrekregeling, inclusief de remigratie-uitkering. Er hoeft dan namelijk niet langer in hun integratie – die toch veelal kansloos is- geïnvesteerd te worden. Bovendien is de hoogte van de remigratie uitkering lager dan de uitkering die men in Nederland ontvangt, omdat de remigratie-uitkering berekend wordt op basis van de bestaanskosten in het thuisland. Deze bestaanskosten zijn vrijwel altijd lager dan in Nederland (Klik HIER).

Güler vermoedt dat de vertrekkende Turken nog snel gebruik wilden maken van de oude regeling.

De wijk Schiedam-Nieuwland valt in de categorie probleembuurten met tegen de 65% niet-westerse allochtonen.