WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

TWEE NIEUWE WOT’S IN SCHIEDAM

SCHIEDAM- In de Schiedamse wijken Zuid en Oost openen zaterdag twee nieuwe WijkOndersteuningsTeam’s (WOT) officieel de deuren.

Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor allerlei taken op het gebied van werk, welzijn en (jeugd)zorg. Een goede kans om zorg, hulp en ondersteuning anders, dichterbij bewoners te organiseren. De WOT’s spelen daarin een centrale rol.
Schiedammers weten zelf vaak het beste wat goed is voor henzelf of hun gezin. En komen zij er niet uit, dan zoeken ze informatie, advies of hulp. Bijvoorbeeld bij familie, buren, vrienden, maar soms is een situatie te ingewikkeld. Dan kunnen zij naar hun WOT.
In een WOT werken deskundigen op het gebied van eenzaamheid, wonen, mantelzorg, opvoeden, werk, verslaving, schulden en huiselijk geweld. Een WOT werkt in de wijk samen met onder meer vrijwilligers, (sport)verenigingen, huisartsen, maatschappelijke opvang en aanbieders van zorg.

De nieuwe WOT’s openen aan de Boerhaavelaan 79 en de Leliestraat 10 in Schiedam.