WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VERBOD OP ONTGASSEN DANKIJ SCHIEDAMS RAADSLID

SCHIEDAM- Het ontgassen door binnenvaartschepen in de Rotterdamse haven wordt per 1 januari 2015 verboden. Het Schiedamse raadslid Krispijn Beek (GroenLinks) heeft bij herhaling gewezen op de schadelijke gevolgen van dit ontgassen. Naar aanleiding daarvan vroeg partijgenote Liesbeth van Tongeren in de Tweede Kamer aan staatssecretaris Mansveld (milieu) om versneld een nationaal verbod in te voeren en niet te wachten op een internationaal verbod, zoals zij aanvankelijk wilde.

Binnenvaartschepen die chemische lading vervoeren zetten in de Rotterdamse haven regelmatig hun luiken open om giftige dampen, zoals benzeen, te lozen. Dit heeft bijzonder schadelijke gevolgen voor de luchtkwaliteit en gezondheid in het Rijnmondgebied.

DSC00013

DSC00011

DSC00009
GroenLinksfracties in Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen hebben meermaals aandacht gevraagd voor het ontgassen van binnenvaartschepen. Deze acties hebben nu succes gesorteerd: branche-organisaties nemen zelf het initiatief tot het sluiten van convenanten naast het op handen zijnde verbod. Er komt per 1 januari 2015 een verbod op ontgassen van benzeen en per 1 januari 2016 voor benzeenhoudende stoffen.
Raadslid Beek is blij met het behaalde resultaat. Hij benadrukt dat het nu zaak is de maatregelen goed uitgevoerd te krijgen.

Een uitgebreid interview met Krispijn Beek en diverse achtergronddocumenten kunt u vinden op de website van GroenLinks Schiedam (klik hier).