WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VERHUIZING NUDISTEN VLAARDINGEN

DSC00029 VLAARDINGEN- In Vlaardingen, hebben bezoekers die het naaktrecreatieterrein in het Oeverbos willen betreden, te maken met een onverwachte hindernis. Na de voltooiing van de werkzaamheden aan het warmteleidingsnetwerk door Eneco, blijft het terrein ontoegankelijk, afgezet met hekken. De gemeente Vlaardingen heeft op deze tijdelijke barrière een kennisgeving aangebracht. In deze mededeling worden naturisten geïnformeerd over een alternatieve locatie voor hun recreatieve activiteiten. Ze worden omgeleid naar een aangrenzend deel van het veld, vlak naast het oorspronkelijke naaktrecreatieterrein. Dit nabijgelegen veld is aangewezen als tijdelijke vervanging en zal tot het einde van augustus dienen als toegestane zone voor naaktrecreatie. De gemeente heeft deze maatregel genomen om de liefhebbers van naaktrecreatie te accommoderen tijdens de periode dat het hoofdterrein gesloten blijft.

Het naaktrecreatieterrein is afgesloten vanwege werkzaamheden aan het warmteleidingsnetwerk door Eneco en de aanleg van de Blankenburgtunnel. Het tracé van de warmte transportleiding loopt precies over het nudistenterrein, waardoor het veld volledig op de schop ging. Ook wordt binnenkort gewerkt aan de sanering van de grond en herinrichting van het gebied, waarbij de bovenste leeflaag van 1 meter wordt afgegraven en opnieuw opgebracht met een kleilaag die de leeflaag afscheidt van de verontreinigde ondergrond. Het westelijke deel van het Oeverbos wordt tot 2024 gebruikt als bouwterrein voor de aanleg van de Blankenburgtunnel.