WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VERHUIZING ROND GROTE KERK SCHIEDAM

SCHIEDAM- Wanneer de Schiedamse VVV per volgend jaar verhuist naar de Waag aan de Lange Kerkstraat geeft dat mogelijkheden voor een uitgebreidere openstelling van de toren van de Grote Kerk. De VVV kan dan ook een ondersteunende rol vervullen in de programmering van de kerk. Door het toevoegen van een nieuwe toiletgroep op de binnenplaats naast de toren kan de kerkruimte beter worden ingezet voor evenementen. Dit verbetert dan weer de exploitatie van de kerk. Dat alles verwacht in elk geval het college van B&W.

En er is meer, want wanneer de VVV de monumentale Waag betrekt zullen de deuren van de Waag weer worden geopend wat een open uitstraling naar de stad geeft, zo laat het stadsbestuur aan de gemeenteraad weten. Er wordt dan een informatiepunt voor de stad gecreëerd, waar naast toerisme en stadspromotie ook woonpromotie kan plaatsvinden.
Waag 2
Om de verhuizing mogelijk te maken moet eerst het kerkelijk bureau verhuizen naar de Klokkenluiderswoning. Deze is inmiddels gerestaureerd en na lange tijd van leegstand geschikt gemaakt voor het kerkelijk bureau.