WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

‘VERZOEK OM CIJFERS EN BEDRAGEN HUISVESTING VLUCHTELINGEN SCHIEDAM’

SCHIEDAM- De politieke partij Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) wil meer duidelijkheid over de huisvesting van vluchtelingen in de gemeente Schiedam en de kosten die daarmee gepaard gaan. Aan het begin van het nieuwe politieke jaar komt LOS daarom met schriftelijk vragen aan het college van burgemeester en wethouders over dit onderwerp.

Monique Rotteveel (LOS): ‘Wij willen weten hoeveel geld de gemeente uitgeeft aan de vluchtelingen, niet alleen voor de inrichting van hun woningen, maar ook voor andere zaken zoals zorg, onderwijs, energie en dergelijke’.
LOS vraagt ook om inzicht in de taakstelling – het aantal vluchtelingen dat de gemeente verplicht moet huisvesten van het Rijk – voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Rotteveel: ‘Hoeveel statushouders (vluchtelingen, red.) heeft Schiedam al gehuisvest in deze jaren en hoeveel moeten er nog komen? Heeft Schiedam een achterstand in de huisvesting van statushouders en zo ja, hoe gaat die weggewerkt worden? Wij willen ook graag weten hoeveel woningen er zijn toegewezen aan statushouders in deze jaren en wat voor soort woningen dat zijn? En hoeveel familieleden van statushouders zijn er in 2021 en 2022 naar Schiedam gekomen als gevolg van gezinshereniging?’

Tot slot wil LOS ook exact weten hoeveel geld er wordt besteed aan de inrichting van de woningen van vluchtelingen in Schiedam en op welke manier dat wordt gefinancierd: Schiedam geeft de inrichting voor hun woning als gift en niet als lening. Rotteveel: ‘Wat is de reden dat de statushouder in Schiedam dit als gift ontvangt en niet als lening? Een inrichtingskrediet valt onder bijzondere bijstand, wat een taak is van de gemeente, de gemeente bepaald dan ook zelf de bedragen en aflossingsvoorwaarde, bent u het met ons eens dat dit de ‘normale’ gang van zaken zou moeten zijn om het als lening te verstrekken?’

2 gedachten over “‘VERZOEK OM CIJFERS EN BEDRAGEN HUISVESTING VLUCHTELINGEN SCHIEDAM’

 1. Het is niet compleet Monique, er aan toegevoegd moet worden:
  1. Wat kost detentie per dag als ze in de fout gaan.
  2. Wat kost de rechtszaak voorafgaand aan de detentie.
  3. Wat kost het politieonderzoek voorafgaand aan de rechtszaak.
  4. Wat kost het repareren van de vernielingen of de medische kosten die zij veroorzaken voorafgaand aan het politie
  onderzoek.
  Ik zal vast nog wel iets vergeten zijn.

 2. En dan? Wat gaat LOS vervolgens doen met de cijfers? De linkse gemeenteraad vindt het wel best. Goed plan hoor mensen, om thuis te blijven bij denraadsverkiezingen. Krijg je dit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *