WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VIJF KLACHTEN OVER KINDEROPVANG IN SCHIEDAM

SCHIEDAM- In 2023 zijn tot nu toe bij de GGD vijf verschillende meldingen gedaan over de situaties die zich hebben voorgedaan in de kinderdagverblijven en de Buitenschoolse opvang in Schiedam. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt in reactie op vragen die gesteld zijn in de gemeenteraad. De klachten die zijn binnengekomen gaan over uiteenlopende zaken. Het team Toezicht Kinderopvang van de GGD Rotterdam-Rijnmond is het aanspreekpunt voor alle signalen en meldingen die betrekking hebben op de kwaliteit van de kinderopvang in Schiedam. Deze signalen en meldingen kunnen afkomstig zijn van ouders, pedagogisch medewerkers of anderen die betrokken zijn bij de kinderopvang.

De gemeente wordt op de hoogte gesteld van elke melding, maar volgens de Wet kinderopvang zijn de kinderopvangorganisaties zelf altijd verantwoordelijk voor het waarborgen van een veilige en verantwoorde opvang van kinderen. De organisaties moeten zelf beoordelen of het in bepaalde situaties nog verantwoord is om kinderopvang te blijven aanbieden of dat het beter is om een groep (tijdelijk) te sluiten. De gemeente heeft als wettelijke taak om toezicht te houden op de kwaliteit van de kinderopvang en om handhavend op te treden als er tijdens een inspectie overtredingen zijn vastgesteld.

Alle kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties worden minstens één keer per jaar gecontroleerd door een toezichthouder van de GGD Rotterdam-Rijnmond. De toezichthouder voert de inspecties uit volgens een vast protocol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *