WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VLAARDINGEN BESPREEKT HUURAANPASSINGEN WINKELPANDEN

VLAARDINGEN- In Vlaardingen loopt op dit moment een traject waarbij de gemeente met vastgoedbeheerders spreekt over flexibele huurcontracten en tijdelijke invullingen. Dit alles in de strijd tegen de leegstand in het centrum. Hierbij wordt gesproken over indexering en hoe men omgaat met de maatregelen die het gevolg zijn van de lockdown. De gemeente heeft vernomen dat dit per geval wordt bekeken tussen huurder en verhuurder. Voor wat betreft het tegengaan van leegstand is gesproken over flexibele huurcontracten en tijdelijke invullingen. Volgens de gemeente dienen de huren proportioneel te zijn aan de verdiensten van de ondernemers in de binnenstad.

Uiteindelijk blijft de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder een private kwestie, waarop de gemeente formeel geen invloed kan uitoefenen.

Zoals aangegeven in het Programma Levendige Binnenstad is de bezettingsgraad niet simpelweg terug te voeren op te hoge huren, maar op een complexer probleem waarbij er sprake is van overaanbod van winkelmeters op teveel verspreide locaties. Dit leidt tot structurele leegstand. Om die reden heeft de gemeente de gesprekken met vastgoedeigenaren die voornamelijk zijn toegespitst op het aanwijzen van de meest kansrijke plekken in de binnenstad waar en concentratie van winkels zou moeten ontstaan. Ook is daarbij hun bijdrage besproken, die strekt van opknappen en aantrekkelijk maken van de panden, het actief zoeken naar de juiste invulling en het bijdragen aan acties en ontwikkelingen die de binnenstad aantrekkelijk maken. Daarbij wordt gedacht aan financiering van de parkeerproef, bijdragen aan onderzoeken en sponsoring van evenementen.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *