WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VLAARDINGEN KRIJGT MINDER GELD: VLUCHTELINGEN, OEKRAÏNERS, LHBTI GESPAARD

VLAARDINGEN- Voor vluchtelingen, Oekraïners en het LHBTI-beleid heeft de daling van het geld dat de gemeente Vlaardingen uit het Gemeentefonds ontvangt de minste gevolgen. Integendeel. Zoveel wordt duidelijk uit de cijfers van de decembercirculaire, die de gemeenten op de hoogte brengt van de uitkeringen uit deze pot met belastinggeld, de grootste inkomstenbron voor de gemeente. De gemeente heeft minder geld te besteden, omdat ze in de komende jaren minder geld krijgt. Dit komt door een lagere uitkeringsfactor en een afname van het aantal inwoners met een laag inkomen.

De uitkeringsfactor is het bedrag dat elke gemeente per inwoner met een laag inkomen krijgt uit het Gemeentefonds. Deze factor is voor de jaren 2023 en 2024 verlaagd, omdat er in heel Nederland meer mensen met een laag inkomen zijn. Het totale bedrag dat in het Gemeentefonds zit, blijft echter gelijk. Daardoor moet hetzelfde bedrag over meer mensen verdeeld worden, en krijgt elke gemeente minder geld per inwoner.

Voor Vlaardingen is de daling nog groter, omdat de gemeente minder inwoners met een laag inkomen heeft dan waarmee eerder was gerekend. Dit heeft een negatief effect op het begrotingssaldo van de gemeente, daarom moet de gemeente bezuinigen of andere inkomstenbronnen zoeken.

Tegelijk ontvangt Vlaardingen wel extra geld uit het Gemeentefonds voor specifieke doelen, zoals de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen, het LHBTI-beleid en de ondersteuning van Oekraïners. Deze middelen worden via resultaatbestemming overgeheveld naar 2024. Een raadsvoorstel met begrotingswijziging naar aanleiding van de decembercirculaire is niet nodig. De financiële gevolgen worden verwerkt in de eerste voortgangsrapportage 2024, meldt het stadsbestuur.

Eén gedachte over “VLAARDINGEN KRIJGT MINDER GELD: VLUCHTELINGEN, OEKRAÏNERS, LHBTI GESPAARD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *