WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VLAARDINGEN STEUNT WANKELENDE SECTOR

VLAARDINGEN- De gemeente Vlaardingen blijft meewerken aan het op peil houden van circa driehonderd woningen voor met name Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten. Daarvoor zijn met bijna alle betrokken partijen afspraken gemaakt over zaken als het voorkomen van overlast, correcte arbeidsomstandigheden, beloning, registratie en het maximum aantal bewoners per woning en de hoogte van de huur.
aardbeien 1
Een fors deel van de Oost-Europese arbeidsmigranten in Vlaardingen is via uitzendconstructies naar Nederland gehaald ten behoeve van de Westlandse glastuinbouw. Consumenten worden momenteel opgeroepen juist deze sector te steunen. De tuinbouwbedrijven met hun arbeidsmigranten zullen zonder deze steun ten onder gaan als gevolg van de Russische boycot.