WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VLAARDINGERS ZULLEN AAN DE ALTERNATIEVE ENERGIE MOETEN

VLAARDINGEN- Vlaardingers kunnen niet meer ontkomen aan de gevolgen van de klimaathoax. Het stadsbestuur zet alle plannen door voor het overschakelen op alternatieve energiebronnen, waarbij men rekening houdt met piekbelasting op het elektriciteitsnet en de beperkte capaciteit van de laadinfrastructuur. Een heel pakket maatregelen ligt klaar om deze moedwillig gecreëerde problemen weer – min of meer – het hoofd te bieden.

Een overzicht:

Om overbelasting van het net te voorkomen, heeft de gemeente frequent overleg met netbeheerder Stedin. Er wordt momenteel een samenwerkingsverband opgericht om de elektriciteitsinfrastructuur efficiënt en snel uit te breiden en te verzwaren. Dit moet ook dienen als oplossingen voor de laadinfrastructuur.

De gemeenteraad heeft in 2021 besloten om per buurt te kijken naar de beste manier om over te stappen naar een aardgasvrije warmtevoorziening. Collectieve warmtenetten (of bronnetten) worden als de meest kansrijke optie beschouwd. Deze netten verbruiken aanzienlijk minder elektriciteit dan individuele oplossingen zoals warmtepompen, waardoor ze zouden bijdragen aan het voorkomen van netcongestie.

Vlaardingen maakt deel uit van de Regionale Agenda Laadinfrastructuur, die de provincies Zeeland en Zuid-Holland omvat. Deze regionale agenda helpt alle gemeenten bij het behalen van nationale doelstellingen voor laadinfrastructuur. De gemeente onderneemt verschillende activiteiten om de overstap naar alternatieve bronnen te versnellen. In de Hoofdstedenbuurt en de Drevenbuurt in Holy wordt gewerkt aan een aardgasvrije aanpak om netcongestie te verminderen. Door isolatie van woningen kan mogelijk minder stroom nodig zijn voor verwarming. De gemeente neemt sinds 1 januari stroom af van lokale windmolens als onderdeel van een pilot om een toekomstbestendiger energiesysteem te onderzoeken. Daarnaast werkt de gemeente samen met Stedin om overbelasting van de netinfrastructuur aan te pakken, met een buurtgerichte en stedelijke aanpak. Vlaardingen is tenslotte nauw betrokken bij de Regionale Energiestrategie, waarbij kennis en ervaring worden gedeeld om netcongestie te voorkomen.

KIJK NU – Climate: The Movie

4 gedachten over “VLAARDINGERS ZULLEN AAN DE ALTERNATIEVE ENERGIE MOETEN

 1. I.d.d. meer hout en oliekachels.
  Voor elektriciteit op de Maasvlakte kerncentrales e/o kolencentrales bouwen.
  Koeien weer naar buiten en verder megastallen bouwen. Hierdoor gaat stikstof etc omhoog waardoor de temperatuur gaat stijgen. Hierdoor geen dure reizen naar warme landen nodig.
  Costa de Hoek en Playa de Scheveningen.
  Ook het watertekort, waar men rekening mee houd, is dan ook opgelost doordat het waterpeil gaat stijgen.
  Weg met milieu zones.
  De natuur is sterker dan de mens.
  In ijs op de Zuid en Noorpool is op grote diepte ook stikstof etc aangetroffen, terwijl er in die tijd nog geen eens mensen rondliepen op de aarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *