WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VRAGEN OVER SENIORENHUISVESTING SCHIEDAM TOT 2040

SCHIEDAM- In de Schiedamse gemeenteraad stellen verschillende politieke partijen, waaronder AOV en OPS, vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de manier waarop zij rekening houden met de woon- en verhuiswensen van de oudere inwoners van de stad. De partijen willen weten of het college op de hoogte is van wat de senioren willen en nodig hebben op het gebied van wonen. Ook vragen zij zich af of er onderzoek is verricht naar de verhuiswensen van de Schiedammers van 60 jaar en ouder, en of het college een duidelijk beeld heeft van hoe de oudere Schiedammers hun toekomstige woonsituatie voor zich zien. De partijen zijn benieuwd of het college van plan is om dit soort onderzoek uit te voeren, en zo ja, op welke termijn. Verder willen zij weten welke plannen en maatregelen het college heeft, eventueel in aanvulling op de Woonvisie, om ervoor te zorgen dat er tussen nu en 2040 voldoende geschikte woningen voor ouderen beschikbaar zijn, en dat de zorgvraag van deze groep goed wordt opgevangen.

Uit meerdere onderzoeken die op landelijk niveau zijn uitgevoerd, blijkt dat een groot deel van de 75-plussers die bereid zijn om te verhuizen, dit vooral doen omdat hun gezondheid achteruit gaat of omdat zij meer zorg nodig hebben. Dit geldt echter niet alleen voor deze leeftijdsgroep, maar ook al voor een kwart van de 65-plussers! De Vereniging Eigen Huis heeft ook een onderzoek gedaan naar de woonwensen van de 55-plussers: het Grote 55-plus Woonwensenonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat er ook een groep ouderen is die wel graag wil verhuizen, maar die geen passend aanbod kan vinden of die te veel obstakels tegenkomt bij het verhuizen.

Eén gedachte over “VRAGEN OVER SENIORENHUISVESTING SCHIEDAM TOT 2040

  1. Ik denk niet dat je een weldenkende senior zo gek krijgt om vrijwillig zijn (nagenoeg) afbetaalde huis vol herinneringen op te geven en zijn of haar oude dag in een gehorig en peperduur flatje te slijten. Zo’n huis komt alleen vrij na het nuttigen van een salmonella slaatje hetgeen doorgaans fataal is op die leeftijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *