WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

WEER UITSTEL WERKZAAMHEDEN

DSC00004DSC00001DSC00003DSC00005SCHIEDAM- Opnieuw is de aanpak van het riool en de verzakkingen van straten in de Botenbuurt uitgesteld. In eerste instantie dacht de gemeente de klus te kunnen klaren in het najaar van 2013. Omdat twee jaar moet worden uitgetrokken voor alle werkzaamheden werd dit verschoven naar het voorjaar van 2014, maar de voorbereiding voor de ophoogmethode en rioolvernieuwing heeft langer geduurd dan voorzien. Hierdoor is ook de start in het voorjaar 2014 niet haalbaar.
De werkvolgorde van het project is daarom opnieuw aangepast. Er is nu besloten om te starten met de wijkdelen die het meeste verzakt zijn: Koggeschip, Buis, Hoeker en Praam. De verdere fasering en bijbehorende deelplannen worden opgesteld in overleg met de aannemer. Zodra die bekend zijn ontvangen bewoners hierover een brief en wordt dit gemeld op de projectwebsite.
KIJK NU NAAR HET VIDEOVERSLAG.