WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

WERKEXCURSIE IN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Op uitnodiging van de gemeente Schiedam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu vond maandag in Schiedam een werkexcursie plaats met de titel ‘Gezonde Verstedelijking’. Ruim honderd vertegenwoordigers van onder andere het ministerie, de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam, maatschappelijke organisaties, de GGD en Rijkswaterstaat, maar ook Schiedamse burgers en het burgerkennisnetwerk werden uitgedaagd mee te denken over dit actuele maatschappelijke thema.
verstedelijking
Centraal bij ‘Gezonde Verstedelijking’ staat de samenwerking tussen verschillende overheden en andere partijen. Schiedam is – samen met Utrecht – door het ministerie aangewezen als pilotgemeente. Door middel van de werkexcursie in Schiedam wil het ministerie verkennen of de samenwerking tussen de overheden en verschillende partijen rond het thema gezonde verstedelijking kansrijk is.

De vraag tijdens de werkexcursie maandagmiddag was hoe het ministerie, Rijkswaterstaat, lokale en regionale partijen de ontwikkeling van gezonde en vitale groeiende steden kunnen bevorderen. Het gezelschap bezocht vier locaties met aansprekende gebiedsontwikkelingen. Het programma Schiedam in Beweging is daarvan een voorbeeld. Door de verschuiving van sport ontstaat ruimte voor andere ontwikkelingen, zoals woningbouw. Verder bezocht het gezelschap Schieveste, de Wiltonhaven en de Wilhelminahaven, waar op termijn kansen kunnen ontstaan voor stedelijke functies in de randen van het havengebied.