WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

WERKGELEGENHEID VLUCHTELINGEN ROTTERDAM ROEPT VRAGEN OP

ROTTERDAM- De werkgelegenheid voor vluchtelingen in Rotterdam heeft geleid tot vragen van de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid. Na een werkbezoek op 11 april aan doorstroomvoorziening De Silja in de Merwehaven, waar maximaal 1500 vluchtelingen verblijven, zijn er zorgen geuit over de integratie van deze groep.

Om te beginnen is er bij de twee fracties bezorgdheid over de rol van de W&I-consulent op het luxe schip. Vluchtelingen zouden hebben aangegeven niet voldoende geholpen te zijn bij het vinden van werk, terwijl sommigen zelfstandig een baan hebben gevonden (aantallen worden niet genoemd). De partijen vragen zich af hoe dit mogelijk is en of de wethouder tevreden is met de resultaten van de consulent. Volgens de meest recente cijfers van het CBS zit bijna 70% van de sinds 2014 naar Nederland gekomen vluchtelingen nog altijd in de bijstand.

Daarnaast zijn de partijen van mening dat het onacceptabel is dat vluchtelingen zes tot negen maanden moeten wachten op hun officiële huisvesting voordat zij kunnen beginnen met hun inburgeringstraject (reguliere woningzoekenden in de Rijnmond staan gemiddeld zeker 12 jaar op een wachtlijst).

Er zijn meerdere uitvoeringsgebreken geconstateerd, waaronder een stagnerend inburgeringstraject voor jongeren tussen 18 en 27 jaar door langdurige ziekte van een gemeenteambtenaar. Ook worden vragen gesteld over de bekendheid van de wethouder met deze problematiek en de genomen stappen om deze op te lossen. Daarnaast is er onduidelijkheid over het aantal vluchtelingen dat momenteel taallessen volgt en of de vroege start van inburgering overeenkomt met de Inburgeringswet.

Een ander punt van zorg is de voedselvoorziening op De Silja. Vluchtelingen klagen dat er geen rekening wordt gehouden met hun smaak en eetwensen en dat ze graag willen meekoken. Onduidelijk is of deze wens ook de roep om halal geslachte dieren betreft (De overgrote meerderheid aan vluchteling in Nederland zijn afkomstig zijn uit islamitische landen als Syrië en Eritrea). Dit zou volgens de partijen een kans kunnen zijn voor opleiding in de horecabranche, maar de mogelijkheid wordt niet onderzocht. De partijen vragen de wethouder of er plannen zijn om een speciaal horecatraject te starten.

Eén gedachte over “WERKGELEGENHEID VLUCHTELINGEN ROTTERDAM ROEPT VRAGEN OP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *