WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

WETHOUDER VAAG OVER DOEL AZC VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Wethouder Ivana Somers (Leefbaar) maakt niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de asielzoekers die op een boot worden gehuisvest aan de Oosthavenkade in Vlaardingen. Voor de microfoon van Omroep Vlaardingen zegt Somers: “Nou ja, dat is een hele goeie. Ik heb begrepen dat het COA daar inderdaad hele goeie ideeën bij heeft, wat dan inderdaad in Vlaardingen gefaciliteerd moet gaan worden. Dat is dus ook allemaal op de kosten van het COA. Dus dat gaan we allemaal meemaken.”

Wat is een vluchteling?
In de gevestigde media en ambtenarij wordt veelvuldig de termen ‘statushouders’ gebruikt alsof er twee soorten vluchtelingen bestaan: met en zonder verblijfsvergunning. Volgens de begrippenlijst van de UHNCR – de vluchtelingenorganisatie van de VN – is dit niet juist. Alleen iemand die de asielprocedure met goed gevolg heeft doorlopen en die asiel heeft verkregen heeft de status van vluchteling. Iemand die om asiel heeft gevraagd, maar het niet heeft gekregen, omdat uit het onderzoek is gebleken dat hij geen risico op vervolging of ernstige schade loopt heet een uitgeprocedeerde asielzoeker. Iedereen die zijn thuisland op vrijwillige basis verlaat en veilig kan terugkeren naar zijn vaderland wordt aangemerkt als economisch migrant. Iemand die geen geldig verblijfsdocument (meer) heeft verdient volgens de UNHCR de term ‘irregulier migrant’ (lees: illegaal). Het onterecht lebalen van uitgeprocedeerden en irregulieren als ‘vluchteling’ is een vorm van newspeak: een taal om de vrijheid van gedachte en concepten die een bedreiging voor de gevestigde orde vormen te beperken.
Komende dinsdag komt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kijken, met een aantal ‘vluchtelingen’, naar de beoogde locatie voor het drijvende AZC in de Buitenhaven aan de Oosthavenkade.

De wethouder laat bij Omroep Vlaardingen ook weten dat er na de opvang gerekend wordt op woningen elders in het land (mochten de asielzoekers recht hebben op een verblijfsvergunning, red.). Somers: “Ik denk dat het goed is om dat even helder uit te leggen, waarom nou geen statushouders (vluchtelingen, red.)? Dat is omdat bij statushouders (vluchtelingen, red.) eigenlijk wel duidelijk is aangegeven, als je nou statushouders (vluchtelingen, red.) doet die al aan je gemeente gekoppeld zijn, dan wordt je zelf verantwoordelijk voor die huisvesting. Let wel, het zijn statushouders (vluchtelingen, red!) die vroeg of laat naar jouw stad komen, maar daar zit nou net voor mij als wethouder Wonen de crux,… uh,.. ik heb de woningen niet. Dan kun je mensen hier naar toe, uh, tijdelijk op een boot, maar ik heb niet binnen 8 weken het aantal benodigde woningen. Dan gaat die boot er dus niet 8 weken liggen, als ik pech heb, dan ligt die boot daar misschien nog wel veel langer.”

Nederland kampt met een groot woningtekort door het opengrenzenbeleid van de EU. De wachttijd voor een sociale huurwoning in Vlaardingen voor doorstromers bedraagt gemiddeld 4,1 jaar (50 maanden). Voor starters is de wachttijd gemiddeld 3 jaar en 4 maanden (41 maanden).

2 gedachten over “WETHOUDER VAAG OVER DOEL AZC VLAARDINGEN

  1. Het mooie van een boot is dat je hem kunt wegslepen of laten zinken. Dat die lui allemaal een huis en een uitkering krijgen moge duidelijk zijn..

  2. Het doel bij status houders is dat ze binnen een jaar doorstromen naar een woning, mensen die hier geboren zijn en netjes belastingen afdragen mogen dus 50 maanden op een huis wachten als dat zo is want ik ken mensen die al veel langer ingeschreven staan. Dit valt toch niet meer recht te breien bij de burgers, zeker in een stad als Vlaardingen waar er al geen normale huurwoningen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *