WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

WIJZIGING COMPENSATIE ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN MAASSLUIS

MAASSLUIS- Deze week ontvangen 4.000 inwoners in Maassluis een brief van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze inwoners hebben voorheen een vergoeding ontvangen ter compensatie voor het eigen risico als gevolg van een handicap of chronische ziekte. Het kabinet heeft echter besloten dat dit eigen risico via de Compensatie eigen risico (Cer) vanaf 1 januari 2014 vervalt. Deze regeling was voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. Het CAK betaalde jaarlijks deze bijdrage (€ 99 in 2013). Als een betreffende inwoner een zorgtoeslag ontvangt, is de hoogte afhankelijk van het inkomen en wordt deze hierop gedeeltelijk aangepast. Verder blijft de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten wel gelden.

Er is voor gekozen om de Cer af te schaffen met terugwerkende kracht per 1 januari 2014, omdat deze regeling niet werkte zoals bedoeld was. Uit onderzoek blijkt dat de regeling soms bij mensen terechtkomt die het niet nodig hebben of dat mensen die het wel nodig hebben er juist geen recht op hebben.

Of er een vergoeding voor in de plaats komt, hangt af van het beleid van elke gemeente. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor mensen met hoge zorgkosten. De Gemeente Maassluis werkt momenteel aan deze regeling, maar op het moment van de verzending van deze landelijke brief van het CAK is hierover nog geen besluit genomen door het college en de raad. Naar verwachting zal de regeling zich vooral richten op inwoners met een chronische ziekte of beperking en met een laag inkomen. Het CAK vraagt de briefontvangers nu om schriftelijke toestemming te geven om hun adresgegevens beschikbaar te stellen aan de gemeente Maassluis. Tegen het einde van het jaar kan de gemeente Maassluis dan contact met hen opnemen om na te gaan of diegene in 2015 wellicht opnieuw in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

De Cer wordt met terugwerkende kracht afgeschaft per 1 januari 2014. Dit betekent dat de betreffende inwoners vanaf dat moment geen compensatie voor de gemaakte kosten krijgen.
De landelijke fiscale regeling voor de aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten blijft wel -in aangepaste vorm- bestaan. Deze regeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.belastingdienst.nl onder ‘aftrek ziektekosten’.

Voor meer algemene landelijke informatie, kijk op de website www.rijksoverheid.nl.