WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

WONINGBOUW OP GROND BRANDWEERKAZERNE

SCHIEDAM- Op de grond waar nu nog de voormalige brandweerkazerne aan de Breedstraat staat wil Schiedam woningen bouwen die passen bij de historische binnenstad van Schiedam. Om dit plan kracht bij te zetten zijn afspraken gemaakt met overbuurman Herman Jansen Beverages B.V. -Zijlstraat- en projectontwikkelaar Van Wijnen. De partijen ondertekende dinsdag een intentieovereenkomst voor de herontwikkelingen tijdens de vastgoedbeurs PROVADA.

De locaties van de gemeente Schiedam en Herman Jansen Beverages liggen naast elkaar in het historisch centrum van de stad. De invulling van het gehele gebied is een bijzondere opgave, want de Schiedamse binnenstad is bestempeld als beschermd stadsgezicht. De grond waarop de voormalige brandweerkazerne staat is circa drieduizend vierkante meter. De naastgelegen locatie van Herman Jansen Beverages is zo’n zesduizend vierkante meter groot en zij onderzoekt of op het noordelijk van hun grond (een deel van) haar huidige activiteiten voortgezet kunnen worden.

De partijen willen snel tot realisatie van de plannen overgaan, maar niet voordat de stedenbouwkundige wensen en uitgangspunten in kaart zijn gebracht, de (on)mogelijkheden voor parkeren zijn vastgesteld en er bodem- en archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Deze aspecten worden de komende zes maanden onder de loep genomen.