WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

WONINGBOUWPLANNEN VLAARDINGEN LOPEN RISICO OP UITVAL

VLAARDINGEN- Er bestaat een kans dat de plannen voor de woningbouw in Vlaardingen vertraagd of zelfs afgeblazen worden. Dat wordt duidelijk uit de toelichting van burgemeester en wethouders op een actueel overzicht van de woningbouwplannen tot het jaar 2034. De ambitie is om te groeien naar een woningvoorraad van minimaal 39.000 woningen in 2030.

De woningbouwplannen zijn onderdeel van de woonvisie ‘Samen bouwen aan Vlaardingen 2021-2030’. In de het overzicht staat per project aangegeven wat de verwachte planning is voor start bouw en oplevering, welke type woningen er worden gebouwd en binnen welk segment. Ook is er een overzicht van de woningen die zijn opgeleverd sinds de start van de woonvisie in 2021.

De gemeente benadrukt dat de woningbouwplanning een momentopname is van de meest actuele stand van zaken. Het bouwen van woningen is een langdurig en complex traject, waarbij in verschillende fases veel partijen en organisaties zijn betrokken. Vlaardingen heeft vooral invloed op het eerste deel van het proces, van planvorming tot vergunningverlening.

Om de risico’s op vertraging of uitval van plannen te beperken, kijkt de gemeente ook naar kansrijke plannen en ontwikkelingen die nog geen onderdeel zijn van het woningbouwprogramma. Voorbeelden hiervan zijn kansen voor woningbouwontwikkeling in de binnenstad of rondom station West. De gemeente wil flexibel kunnen inspelen op veranderingen in de woningmarkt en de woningbehoefte. Daarnaast stopt de woningbouwbehoefte niet na 2030. Ook de woningvoorraadbehoefte en -ontwikkeling tot 2040 wordt onderzocht, zodat het college en de gemeenteraad hier (op hoofdlijnen) richting aan kunnen geven.

Om de voortgang van de woningbouw te bewaken en te bevorderen, heeft de gemeente een Taskforce Woningbouw Vlaardingen opgericht. Deze bestaat uit ontwikkelende partijen in de stad, zoals ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties en makelaars. De taskforce kijkt kritisch naar de samenhang van de verschillende woningbouwplannen en signaleert en bespreekt belangrijke aandachtspunten. Ook pakt de taskforce de motie ‘Doorbouwen in onzekere tijden’ op, die de raad op 9 november heeft aangenomen. De taskforce zal het college adviseren in hoeverre er een meerwaarde wordt gezien in het sluiten van een zogenoemd doorbouwakkoord en mogelijkerwijs met een alternatief voorstel komen.

De gemeente stelt dat de woningbouwopgave niet alleen een kwestie is van kwantiteit, maar ook van kwaliteit. Het gaat erom dat de juiste woningen op de juiste plek worden gebouwd, om zo de woningvoorraad in balans te brengen. Vlaardingen wil een divers en toekomstbestendig woningaanbod bouwen, dat aansluit bij de wensen en behoeften van de huidige en toekomstige inwoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *