WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ZORGEN OM BIJSTANDSFRAUDE VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De lokale partij ONS Vlaardingen wil van het stadsbestuur weten hoe vaak vorig jaar een diepgravend fraudeonderzoek is gedaan naar bijstandsfraude. Aanleiding zijn signalen van het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) dat stelt dat bijstandsfraudeurs, door onder meer het beleid van gemeenten, niet de straf krijgen die ze verdienen.
ONS
Veel gemeenten leggen alleen de prioriteit bij het beëindigen van een uitkering, waardoor de fraudeur ontkomt aan een echte sanctie. Gemeenten zouden het goedkoper vinden om geen diepgravend onderzoek te doen naar de lengte van de periode dat een fraudeur ten onrechte een uitkering krijgt. Daardoor hoeft de fraudeur niet terug te betalen, krijgt geen boete en wordt ook niet strafrechtelijk aangepakt.
Doordat de gemeenten weinig prioriteit zouden geven aan de vervolging van fraudeurs, zouden er ook nog maar weinig sociaal rechercheurs nodig zijn. In 2013 liep het aantal terug van ongeveer driehonderd naar minder dan honderdvijftig. Het LCSR meent dat het ook niet meer duidelijk is hoe groot de bijstandsfraude in Nederland precies is, nu de gemeenten de omvang van fraudezaken niet meer grondig uitzoeken.

ONS wil via raadsvragen de cijfers van het fraudeonderzoek in Vlaardingen over de achterliggende twee jaar in handen krijgen. De partij hoopt daarmee onder andere duidelijk te krijgen hoeveel bijstandsgeld in die periode is teruggevorderd. En hoeveel sociaal rechercheurs er in Vlaardingen op dit moment actief zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *