WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ZORGEN OM KANKERSTERFTE VLAARDINGEN

kankersterfte 1VLAARDINGEN- Volgens gegevens van de GGD blijkt dat de regio Rijnmond, samen met Groningen, veruit de hoogste sterftecijfers in Nederland kent als gevolg van kanker.

ONS.Vlaardingen wil van het stadsbestuur weten wat er over de hoge van dit sterftecijfer bekend is. Wanneer dit niet het geval is wil ONS weten of het college dan bereid is daar onderzoek naar te (laten) doen, of daarover meer informatie te vergaren bij GGD en/of DCMR, en die aan de gemeenteraad te verschaffen.