WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

1 MILJOEN VOOR AFVANGEN REGENWATER SCHIEDAM

SCHIEDAM- De stimuleringsregeling ‘Schiedam Waterklaar’ moet beter worden ingezet, vindt het stadsbestuur. Er is een totaalbedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de gehele looptijd van de regeling, met een subsidieplafond van ongeveer 300.000 euro.

In 2023 zijn 87 aanvragen voor de subsidie ingediend, met een totaalbedrag van 68.290 euro. Dit is een daling ten opzichte van voorgaande jaren (142 in 2021 en 128 in 2022). Met deze regeling worden inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen aangemoedigd om hun percelen in te richten voor het afvangen van regenwater, om het rioolstelsel te ontlasten. Het initiatief omvat onder meer de aanleg van groene daken, wadi’s en waterbergingen, wat voltooid moet zijn tegen 2050.

Door het lagere aantal aanvragen is er een financieel overschot ontstaan, dat zal worden toegevoegd aan de subsidieregeling voor 2024 – 2027. De gemeente zal de regeling actief blijven promoten. Met het Programma water en riolering 2024-2027 is besloten de huidige regeling voort te zetten en te werken aan een nieuwe, verbrede regeling die meer maatwerk zal bieden.

Omdat ook Schiedam, net als de rest van Nederland, vaker moeite heeft met de afvoer van water tijdens buien, zou het van belang zijn dat hemelwater niet langer naar het riool wordt afgevoerd. De subsidie heeft in 2023 bijgedragen aan de aanleg van meer maatregelen om regenwater op te vangen en te benutten, wat de druk op het riool vermindert en helpt bij het voorkomen van overstromingen en schade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *