WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ROUTEKAART BUNKERS ATLANTIKWALL

HOEK VAN HOLLAND- Wáár zijn die resten van de Atlantikwall gelegen, kunnen geïnteresseerden daar naartoe, is het open? Om zoveel mogelijk inwoners meer te vertellen over het verhaal van de Atlantikwall in Zuid-Holland verschijnen op 8 mei
twee producten: een overzichtskaart en een fietskaart langs het gebiedrond Hoek van Holland. In de bezettingstijd werden in het Zuid-Hollandsekustgebied door de Duitsers vele tientallen bunkers gebouwd. De laatstezeventig jaar zijn vele van deze bunkers verdwenen, gesloopt,in zee gespoeld, of zelfs afgezonken, maar er is nog veel wat aan deAtlantikwall herinnert. Toen de deelnemers van de erfgoedlijn Atlantikwallelkaar voor het eerst troffen, werd een urgente wens geuit: er zou eenkaart voor het publiek moeten komen, zodat iedereen kan zien waar devoornaamste locaties zijn van de Atlantikwall in Zuid-Holland.

De tafeldeelnemers gaven het Erfgoedhuis ZH opdracht tot het vervaardigenvan een overzichtskaart van de Atlantikwall in Zuid-Holland, met informatieover 41 bunkers verspreid door de hele provincie. Het is een selectie, wantvele tientallen nog bestaande bunkers zijn óf niet zichtbaar omdat ze onder het zand liggen, óf gelegen op privé-terrein, óf in een kwetsbaar natuurgebied en daarom niet toegankelijk. De 41 locaties op deze kaart zijn
bijna allemaal zichtbaar en toegankelijk.

De kaart wordt op 8 mei aanstaande gepresenteerd.