WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

‘GEEN UTRECHTSE TOESTANDEN VLAARDINGSE HUURWONINGEN’

VLAARDINGEN- Kan de gemeente Vlaardingen garanderen dat er in de haringstad niet, net als in Utrecht, anderhalve maand lang alleen sociale huurwoningen worden verdeeld onder vluchtelingen? Het is één van de vragen waarop de fractie van Heel de Stad (HdS) een antwoord verlangt van burgemeester en wethouders.

HdS wil ook weten of het Utrechtse initiatief op enigerlei wijze met de Vlaardingse corporaties is besproken? Raadslid Ron Boers (HdS): ‘Als u dit nog níet met de corporaties heeft besproken; bent u dan bereid dat wél te gaan doen, en te streven naar een gezamenlijk standpunt, namelijk een initiatief als het Utrechtse (of een vergelijkbaar initiatief) niet te gaan uitvoeren, of het af te wijzen cq te verwerpen? Zo nee, waarom niet? Spelen er op het stadhuis mogelijkerwijs andere ideeën over het huisvesten van (extra) statushouders, en zo ja welke? Bent u bereid om – liefst met zo veel mogelijk andere regiogemeenten – aan het kabinet duidelijk te maken dat genoeg genoeg is, zeker nu Vlaardingen ook al een Oekrainedorp gaat bouwen? Zo nee, waarom niet?’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *