WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

DELFLAND ONTVANGT EXTRA ZOETWATER

SCHIEDAM- Het Rijk en vier waterschappen hebben besloten om extra maatregelen in te zetten om de dreiging van verzilting in West-Nederland het hoofd te bieden. Dit betekent dat Delfland via een stelsel van watergangen, stuwen en gemalen vanaf volgende week extra zoetwater ontvangt vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Momenteel daalt de Rijnafvoer zeer sterk. Door deze dalende Rijnafvoer is er onvoldoende tegendruk van rivierwater om indringing van zoutwater op de Nieuwe Waterweg (nabij Rotterdam) en verder stroomopwaarts tegen te gaan. Dit zorgt ervoor dat standaard zoetwater aanvoerpunten op korte termijn niet meer beschikbaar zijn.

Voldoende zoetwater van goede kwaliteit is belangrijk voor de land- en tuinbouw, de waterkwaliteit in onze sloten, vaarten en plassen en de natuur. Ook is het aanhouden van het waterpeil nodig voor de stevigheid van de dijken en kades.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *