WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

87% SCHIEDAMMERS KENT GEMEENTEARCHIEF

DSC00010DSC00011SCHIEDAM- Verreweg de meeste Schiedammers zijn bekend met het Gemeentearchief. Daarnaast laat de webstek archief.schiedam.nl de afgelopen jaren een grote toename van het aantal bezoekers zien. De bezoekers van zowel de studiezaal als die van de webstek zijn over het algemeen ook tevreden over de diensten van het Gemeentearchief. Dit blijkt uit een internetonderzoek onder 720 Schiedammers.

Maar liefst 87 procent van de ondervraagden is bekend met het bestaan van het Gemeentearchief. Ongeveer een op de drie Schiedammers kent ook de webstek. Vier jaar geleden was dat nog slechts iets meer dan 13 procent. De bezoekers zijn overwegend positief over het aanbod van het Gemeentearchief op internet.
Zo’n 30 procent van de ondervraagden heeft wel eens of zelfs meerdere malen de studiezaal van het Gemeentearchief bezocht. Slechts 3 procent daarvan was niet tevreden met het resultaat. Uit het onderzoek blijkt verder dat bezoekers kritischer zijn, naarmate zij ouder zijn.

Bezoekers van de webstek waren vooral geïnteresseerd in Geschiedenis van Schiedam, Fotomateriaal en Familiegeschiedenis. Overigens is slechts iets meer dan de helft van de mensen ervan op de hoogte dat het Gemeentearchief het merendeel van de informatie kosteloos beschikbaar stelt.
Het onderzoek is in april en mei uitgevoerd door de Onderzoek en Statistiek van de gemeente Schiedam.

Het Gemeentearchief Schiedam is van dinsdag tot en met donderdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
U kunt het archief vinden op de derde verdieping van het Stadskantoor aan het Stadserf.
Daarnaast is er de webstek archief.schiedam.nl.
Het Gemeentearchief bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar.