WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

AANPAK SCHIEDAM-NIEUWLAND START BIJ STAATSLIEDENBUURT

SCHIEDAM- Morgen beslist de Schiedamse gemeenteraad over een samenhangende aanpak van de wijk Nieuwland. Daarbij springt de aanpak van de Staatsliedenbuurt in Nieuwland eruit. Haast is hier geboden. Voor herontwikkeling van de Staatsliedenbuurt is door het Rijk een subsidie ter beschikking gesteld uit het Volkshuisvestingsfonds. Voorwaarde hierbij is onder andere dat binnen 2 jaar na toekenning (juli 2021) onomkeerbare stappen worden gezet naar daadwerkelijke herontwikkeling.

Wethouder Antoinette Laan (VVD): “Wat je ziet, in dit gebied, dat we willen voorkomen dat we iedere keer een plukje doen. Iedere keert een stukje van dit gebied, want wat in wezen een samenhangend gebied is. Wat we willen is de kwaliteit van het hele gebied omhoog halen.”

Nieuwland is in basis in de jaren ’50 en ’60 gebouwd met een duidelijke ontwerpstructuur. De wijkverbetering in Nieuwland de afgelopen periode, is veelal uitgevoerd zonder integrale blik op de wijk als geheel. Deze ‘versnipperde’ aanpak maakt dat de verbinding tussen buurten onderling is verslechterd, vindt het huidige stadsbestuur. Een samenhangend plan moet voorkomen dat Nieuwland verder uiteenvalt in een wijk van losse eilandjes, zonder samenhang en zonder goede relatie met de rest van de stad.

Het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de wijk Nieuwland is een van de onderdelen uit het Nationaal Programma. Uitwerking van concrete plannen voor wijkvernieuwing vindt plaats op buurtniveau. Daarbij worden ook de financiële consequenties in beeld gebracht.

Eén gedachte over “AANPAK SCHIEDAM-NIEUWLAND START BIJ STAATSLIEDENBUURT

  1. Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving zal toch bij de bewoners moeten beginnen. Als ze nu eerst eens stoppen met al hun afval gewoon op straat pleuren zal het er al wat beter uitzien. Dat stimuleert de eigenaar van deze flats ook meer om er wat aan te verbeteren. Wat heeft het voor zin om van alles te (laten) repareren als het dezelfde dag weer gesloopt wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *