WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

STAATSLIEDENBUURT SCHIEDAM VERWACHT UITKOMST SCHIMMELONDERZOEK

SCHIEDAM- De Staatsliedenbuurt in Schiedam is in afwachting van de meetresultaten van het Schimmelonderzoek, dat in de maanden oktober en…

TIJDELIJKE HUURDERS IN SLOOPPANDEN STAATSLIEDENBUURT SCHIEDAM

SCHIEDAM- Tijdelijke huurders moeten de Staatsliedenbuurt in Schiedam-Nieuwland bewoonbaar houden in afwachting van de sloop en…

PARKEERNORMEN NOG ONDUIDELIJK NIEUWE STAATSLIEDENBUURT SCHIEDAM

SCHIEDAM- Niet alleen veel bestaande woningen, maar ook parkeerplaatsen zullen verdwijnen in de Staatsliedenbuurt te Schiedam-Nieuwland.…

RAAD AKKOORD: SCHIEDAM LIJDT 2,7 MILJOEN VERLIES OP STAATSLIEDENBUURT

SCHIEDAM- De gemeenteraad van Schiedam heeft gisteravond ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester…

NIEUWBOUW STAATSLIEDENBUURT SCHIEDAM TOT RUIM 800 EURO PER MAAND

SCHIEDAM- Voor de beoogde nieuwe sociale huurwoningen in de Schiedamse Staatsliedenbuurt heeft Woonplus aangegeven uit te…

‘PLANNEN MET STAATSLIEDENBUURT SCHIEDAM KUNNEN STARTEN PER OKTOBER’

SCHIEDAM- De grondexploitatie van de Staatsliedenbuurt kan binnenkort van start gaan, als de Schiedamse gemeenteraad ermee…

‘GESCHROKKEN VAN SCHIMMEL IN FLATS STAATSLIEDENBUURT SCHIEDAM’

SCHIEDAM- Wethouder Antoinette Laan (VVD) zegt te zijn geschrokken van een brief van de Huurders Belangenorganisatie…

GEEN URGENTIE VOOR HUURDERS IN STAATSLIEDENBUURT SCHIEDAM-NIEUWLAND

SCHIEDAM- Verhuurder Woonplus heeft toegezegd zich meer in te spannen voor de bewoners van de Staatsliedenbuurt…

ONDERHANDELINGEN VASTGELOPEN OVER STAATSLIEDENBUURT SCHIEDAM

SCHIEDAM- De onderhandelingen tussen de gemeente Schiedam en woningcorporatie Woonplus over de Staatsliedenbuurt zijn vastgelopen. Woonplus…

‘SCHIEDAM GAAT GEEN CENT BETALEN VOOR SLOOPPANDEN NIEUWLAND’

SCHIEDAM- Wethouder Antoinette Laan (VVD) is niet van plan om Woonplus te compenseren voor de sloop…

WOONPLUS WAARSCHUWT: TOT 2057 GEEN SLOOP STAATSLIEDENBUURT SCHIEDAM

SCHIEDAM- De Schiedamse woningcoöperatie Woonplus heeft forse kritiek op het tempo bij de aanpak van de…

‘GEEN NIEUW ONDERZOEK SCHIMMELPANDEN SCHIEDAM-NIEUWLAND’

SCHIEDAM- Er komt geen nieuw, onafhankelijk (vervolg)onderzoek naar de gezondheidssituatie in de woningen van de Staatsliedenbuurt…

GEEN HUURKORTING BEWONERS STAATSLIEDENBUURT SCHIEDAM

SCHIEDAM- Er wordt geen toezegging gedaan om huurders in de Staatsliedenbuurt in Schiedam-Nieuwland een schadeloosstelling of…

‘HUURKORTING VOOR BEWONERS STAATSLIEDENBUURT SCHIEDAM’

SCHIEDAM- Bewoners van de Staatsliedenbuurt in Schiedam-Nieuwland hebben mogelijk recht op een schadeloosstelling of korting op…

‘SUBSIDIE SCHIEDAMSE STAATSLIEDENBUURT NIET IN GEVAAR DOOR VERTRAGING’

SCHIEDAM- Het Schiedamse stadsbestuur ontkent dat op dit moment sprake is van het vervallen van de…

VVE’S STAATSLIEDENBUUR SCHIEDAM TEGEN SLOOP

SCHIEDAM- Particuliere eigenaren van woningen in de Staatsliedenbuurt te Schiedam-Nieuwland ervaren opmerkingen in de media over…

ONAFHANKELIJK VERVOLGONDERZOEK SITUATIE STAATSLIEDENBUURT SCHIEDAM

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam stuurt aan op het laten uitvoeren van een onafhankelijk (vervolg)onderzoek naar de…

AANPAK SCHIEDAM-NIEUWLAND START BIJ STAATSLIEDENBUURT

SCHIEDAM- Morgen beslist de Schiedamse gemeenteraad over een samenhangende aanpak van de wijk Nieuwland. Daarbij springt…