WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

AANTAL WONINGINBRAKEN NEEMT AF

SCHIEDAM – Het aantal woninginbraken is het afgelopen jaar met vijf tot tien procent afgenomen. Dat is het resultaat van de inzet van het Woninginbraken Team (WIT) van de politie Waterweg Noord.
Dit team bestaat voor de helft uit rechercheurs en voor de helft uit wijkagenten en is alle dagen van de week met woninginbraken, inbrekers en het voorkomen van woninginbraken bezig.
Voor de vakantieperiode waarschuwt het team Schiedammers extra alert te zijn. Aan de ene kant op vreemde dingen bij het huis van de buren, aan de andere kant op preventie in eigen huis. Van belang zijn goed hang- en sluitwerk, gebruik van tijdschakelaars bij afwezigheid en het opzetten van Whats-Appcircles in de buurt. Laat een bewoonde indruk achter, waarschuwt de politie. Laat bijvoorbeeld wat kopjes op tafel staan, zet de radio op een tijdschakelaar en laat de auto op de oprit staan.