WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ACTIE VOOR ZWEMBAD HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- De gebiedscommissie Hoek van Holland gaat de komende weken samen met alle Hoekenezen actie voeren voor behoud van het zwembad in Hoek van Holland. De komende weken komen de commissieleden langs alle Hoekse huizen om handtekeningen te verzamelen tegen een mogelijke sluiting. De commissie kan hierbij alle hulp gebruiken. Iedereen die wil helpen bij het verzamelen van handtekeningen, kan zich aanmelden op behoudzwembadhvh@gmail.com.

Foto: Zwembad Heijplaat, sloot jaren terug.
Foto: Zwembad Heijplaat, sloot jaren terug.

Het College van B&W in Rotterdam wil het zwembad verkopen en/of het beheer overdragen aan een derde partij. Het voornemen van het College mag er wat betreft de commissie in ieder geval niet toe leiden dat het zwembad sluit. Het zwembad wordt omschreven als een zeer belangrijke voorziening voor Hoek van Holland waar veel gebruik van wordt gemaakt door jong en oud. De commissie gaat het
onderwerp daarom hoog op de agenda zetten in Rotterdam. De handtekeningen van zoveel mogelijk Hoekenezen kan daarbij helpen.

Het voornemen van het College blijkt uit de gemeentelijke begroting voor 2015, die afgelopen donderdag openbaar is gemaakt. De verkoop en/of overdracht van beheer van het zwembad is een van de maatregelen die het College voorstelt om geld te bezuinigen. De gemeenteraad besluit op 11 november of zij akkoord gaat met het voorstel vanuit het College. Voor die tijd zal de commissie er alles aan doen om duidelijk maken in Rotterdam dat zij niet akkoord gaat met het plan van het College.

De gebiedscommissie wenst ook meer duidelijkheid te krijgen over wat
precies bedoeld wordt met ‘verkoop en/of uitbesteding van het beheer’. Dit mag er niet toe leiden dat het zwembad sluit, minder vaak open is of duurder wordt.

Kortom: wie wil helpen bij de strijd voor behoud van het zwembad kan
zich aanmelden via behoudzwembadhvh@gmail.com.