WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

LANDELIJK WOONONDERZOEK MAASSLUIS

MAASSLUIS- De gemeente Maassluis wil graag weten hoe tevreden haar inwoners zijn met hun woonsituatie, wat ze van hun buurt vinden en of ze verhuiswensen hebben. Om dit te onderzoeken doet de gemeente mee aan het landelijke WoonOnderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook u kunt gevraagd worden om aan dit onderzoek deel te nemen.

De gemeente vindt het erg belangrijk dat het beleid zoveel mogelijk aansluit bij de beleving en wensen van de inwoners. De antwoorden die worden gegeven, zijn daarom belangrijk en worden gebruikt om een goed woonbeleid te kunnen voeren.

Het CBS kiest willekeurig inwoners uit om mee te doen aan het onderzoek. Deze inwoners kunnen vanaf september 2014 tot april 2015 een uitnodiging ontvangen om via internet deel te nemen aan het onderzoek. Als u geen internet heeft wordt u gebeld of komt er iemand op bezoek. De interviewer die u komt bezoeken kan zich altijd legitimeren, vergeet hier niet naar te vragen.

De gemeente Maassluis kijkt uit naar de resultaten en bedankt u voor uw hulp. U kunt voor vragen contact opnemen met de heer O. Dorsman via telefoonnummer 14 010 of de websites www.rijksoverheid.nl/woon of www.woononderzoek.nl raadplegen.