WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

BELEID TEGEN LEEGSTAND SCHIEDAM HEEFT WEINIG EFFECT

DSC00040DSC00015SCHIEDAM- De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen (RKC) heeft op 12 juni 2014 het rapport “Schiedam aan de Top” van het onderzoek naar winkelleegstand in de binnenstad van Schiedam, aan de gemeenteraad van Schiedam aangeboden.

De titel van het rapport verwijst naar het feit dat Schiedam geruime tijd landelijk koploper is in de ranglijst van winkelleegstand in de binnenstad. Het onderzoek van de RKC heeft het beleid en uitvoering van de gemeente Schiedam en de effecten hiervan op de winkelleegstand in beeld gebracht. In het onderzoek heeft de RKC externe partijen zoals ondernemers, vastgoedeigenaren en leegstandsbeheerders in het onderzoek betrokken.

Voor de RKC is echter de rol van de gemeente Schiedam de insteek van dit onderzoek geweest. De gemeente Schiedam heeft het probleem van leegstand erg laat als maatschappelijk probleem erkend en derhalve ook laat en beperkt bepaald welke rol zij heeft in het verminderen hiervan. Al enkele decennia tracht het college de ontwikkeling van de Schiedamse binnenstad te stimuleren door extra bezoekers naar de stad te trekken en daarmee het draagvlak voor voorzieningen te vergroten. Een blik op de leegstandscijfers en de cijfers over de koopkrachtbinding van de binnenstad geeft aan dat dit beleid weinig effectief is geweest.

De gemeente is inmiddels wel actiever dan voorheen. Er is een Stadsvisie 2030 opgesteld en verder uitgewerkt en er zijn resultaten en lof voor de aanpak “Werk aan de Winkel”. Maar er is nog een lange weg te gaan om definitief uit de Top van leegstandgebieden te geraken. De gemeente heeft bijvoorbeeld een aantal instrumenten die zij tot haar beschikking heeft nog steeds niet in stelling gebracht. De zeven aanbevelingen van de RKC aan de gemeenteraad zijn samen te vatten als: “maak er nu echt werk van en pak de leegstand geïntegreerd aan met alle betrokkenen”. Kortom, maak van de bestrijding van winkelleegstand een Olympische Spelen-achtig project.