WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

FIETSVERBINDING HARREWEG SCHIEDAM

SCHIEDAM- De groene fietsverbinding tussen stad en land langs de oostzijde van de Harreweg is gerealiseerd. Het vrijliggende fietspad tussen Slimme Watering en het open gebied van Midden-Delfland is uitgevoerd met behulp van subsidie van de Stadsregio Rotterdam.
Het fietspad vult de voor fietsers ontbrekende schakel in tussen het natuurlijke buitengebied en de stad (via dorp Kethel). Er is in het bijzonder gelet op een natuurlijke inpassing in het gebied en aanpak van het naastgelegen groen. Ook de kruising met Slimme Watering is aangepast om de oversteek naar het zuidelijk deel van de Harreweg te verbeteren. De toplaag van het fietspad leent zich ook uitstekend om over te skaten.