WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

BEURSSLUIS SCHIEDAM HEEFT GEEN FUNCTIE MEER

SCHIEDAM- De Schiedamse Beurssluis wordt niet meer onderhouden als sluis. Het monument heeft geen waterkerende functie meer en valt daarom niet onder het areaal sluizen, maar onder de kademuren. Dat laat het stadsbestuur weten in antwoord op vragen vanuit de gemeenteraad over de areaalgegevens.

Areaalbeheer is het zorgen voor de openbare ruimte, zoals parken, wegen, afvalbakken, sloten, lantaarnpalen en speelplekken. De gemeente doet dit, maar de gemeenteraad beslist hoe goed het moet zijn. Er zijn vijf niveaus van kwaliteit, van heel goed tot heel slecht, die laten zien hoe netjes en veilig de openbare ruimte is. De gemeente kan voor elk gebied een ander niveau kiezen, afhankelijk van wat er gebeurt en hoe belangrijk het is.

De Beurssluis in de Schiedamse binnenstad heeft een rijke geschiedenis. De sluis werd gebouwd om de handel en de scheepvaart te bevorderen en om de waterstand in de Lange Haven te regelen. De Beurssluis dankt zijn naam aan de Korenbeurs die in 1780 naast de sluis werd opgericht. Het beursgebouw was een ontmoetingsplaats voor kooplieden en handelaren, waar ook de Schiedamse jenever werd verhandeld. De sluis en de Korenbeurs vormden samen het economische hart van Schiedam.

De sluis is echter al lange tijd niet meer in gebruik als sluis. De sluisdeuren zijn vastgezet en de sluis is onderdeel geworden van de kade. De sluis heeft nu vooral een esthetische en historische waarde voor de stad. De sluis is een rijksmonument en een onderdeel van het beschermd stadsgezicht van Schiedam. De sluis is ook een trekpleister voor toeristen, die de sluis kunnen bewonderen vanaf de terrassen op de Dam en bij de Lange Haven of vanaf de fluisterboot.

De gemeente Schiedam heeft in 2015 besloten om de sluis te restaureren, om de monumentale waarde van de sluis te behouden en te versterken. De restauratie bestond uit het herstellen van de sluisdeuren, het vervangen van de houten balken, het opknappen van de sluiswachterswoning en het aanbrengen van verlichting. De restauratie kostte ongeveer 1,2 miljoen euro en werd mede gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en het Rijk. De restauratie leverde de gemeente Schiedam een tweede prijs op bij de HSSN prijs 2016, een prijs voor de beste restauratie van een historische sluis of stuw in Nederland. De jury prees de kwaliteit van de restauratie en het herstel van het oorspronkelijke gebruik van de sluis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *