WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

BEWONERS VLAARDINGEN-HOLY TEGEN FIETSPAD

VLAARDINGEN- Bewoners van de Gelderlandlaan in Vlaardingen-Holy vrezen voor toenemende parkeerdruk bij aanleg van het voet- en fietspad tussen het tunneldak van de A4 en de Hoevenronde. De gemeente Schiedam wil dat de gemeente Vlaardingen het pad aanlegt voor een betere ontsluiting van de nog te realiseren sportvelden op het tunneldak. De Vlaardingers denken dat hun buurt wordt gebruikt als parkeerterrein omdat het voet- fietspad de toegankelijkheid van het tunneldak vanuit de wijk vergroot.

De omwonden in Vlaardingen hebben inmiddels een pakket handtekeningen verzameld waarmee zij er bij Vlaardingen op aandringen hier van af te zien.