WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

WATERWEGGEMEENTEN SAMEN VOOR PARTICIPATIEWET

SCHIEDAM- Voor uitvoering van de nieuwe Participatiewet willen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samenwerken binnen een regionaal participatiebedrijf: Stroomopwaarts. Door deze samenwerking denken de drie gemeenten slagvaardiger te zijn. De nieuwe Participatiewet is bedoeld om onder meer mensen met een (arbeids)beperking door te laten stromen naar regulier werk.
DSC00028
De colleges van de drie gemeenten staan positief tegenover de vorming van het regionaal participatie-
bedrijf: een samenwerkingsproces tussen de afdelingen sociale zaken en de socialenwerkplaatsen (SW-bedrijven).

Alle betrokken gemeenteraden, de ondernemingsraden van de drie gemeenten, en de cliëntenraden zijn geïnformeerd. In september beslissen de afzonderlijk gemeenteraden over Stroomopwaarts.