WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

BURGEMEESTER SCHIEDAM STEUNT OPROEP TEGEN ‘OPEENSTAPELING’

SCHIEDAM- De burgemeesters van onder andere Schiedam en Vlaardingen, doen deze ochtend een dringende oproep aan de politiek in Den Haag, tijdens een persconferentie in Nieuwspoort te Den Haag. De burgervaders benadrukten de noodzaak om de opeenstapeling van problemen in de 20 NPLV-gebieden (achterstandswijken) aan te pakken.

De wijken kampen met achterstanden die het dagelijks leven van bewoners beïnvloeden. Kinderen zouden zonder ontbijt naar school gaan, er zijn drie keer zoveel uitkeringsgerechtigden als gemiddeld, en de criminaliteit neemt toe.

Er is een 20-jarig plan opgesteld om deze achterstanden structureel weg te werken. Dit omvat extra onderwijsuren, hulp voor jonge kinderen, opleidingen met baangaranties, en betere woningen.

De burgemeester vragen de politiek om te helpen het verschil te maken. ‘Stop de stapeling. Regel de financiering’, aldus de Schiedamse burgemeester Harald Bergmann (VVD). De burgemeesters pleiten voor een goede clustering van wonen en begeleiding en het afdwingbaar maken van begeleid wonen waar nodig.

De recent aangenomen spreidingswet regelt de verdeling van groepen asielzoekers naar draagkracht. De burgemeesters vragen om deze logica ook binnen gemeentes toe te passen, niet alleen voor asielzoekers, maar voor alle andere zogenaamde ‘kwetsbare groepen’.

Een groot deel van het geld voor de achterstandsgebieden loopt tot eind 2025. Voor de periode daarna is een nieuw besluit nodig. De directeuren directeuren van de nationale programma’s voor leefbaarheid en veiligheid benadrukken dat bewoners en samenwerkende partijen zekerheid nodig hebben voor de komende jaren. De burgemeesters steunen dit.

Eerder zijn alle pogingen vanuit de Vlaardingse gemeenteraad om nee te zeggen tegen de Spreidingswet door vooral de coalitiepartijen (waaronder de VVD van de twee burgemeesters) weggestemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *