WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

‘KLAGEN OVER VLIEGVERKEER NIET ALTIJD MOGELIJK BIJ DCMR’

ROTTERDAM- Incidentele problemen met het aanmaken van accounts op de website van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) hebben geleid tot bezorgdheid bij de fractie van D66 in de Rotterdamse raad. Zij hebben berichten ontvangen over de onbereikbaarheid van de website, wat vooral een obstakel vormt voor mensen die klachten indienen over vliegtuigoverlast. Ondanks toezeggingen in 2021 om de beweegredenen van deze klagers te onderzoeken, is er nog geen aanvang gemaakt met dit onderzoek.

De DCMR heeft gereageerd door te stellen dat er geen bekende problemen zijn met de bereikbaarheid van hun website, die een uptime heeft van 99,99%. Het meldingenportaal, dat eind 2023 problemen ondervond, zou nu verbeterd zijn. De DCMR benadrukt dat incidentele problemen met het aanmaken van accounts opgelost kunnen worden door de optie ‘wachtwoord herstellen’ te gebruiken.

De milieudienst DCMR rapporteert jaarlijks aan de Commissie Regionaal Overleg (CRO) over vliegverkeer meldingen en doet aanbevelingen om hinder te verminderen. Een onderzoek naar de motivatie van melders is voorgesteld, maar de CRO moet nog besluiten over de financiering en planning hiervan. De verwachting is dat medio 2024 een voorstel wordt gepresenteerd.

Op de vraag of het onderzoek naar de motivatie van melders alsnog zal worden geïnitieerd, blijft de CRO het antwoord schuldig. Er is nog geen duidelijkheid over de start en afronding van dit onderzoek.

Eén gedachte over “‘KLAGEN OVER VLIEGVERKEER NIET ALTIJD MOGELIJK BIJ DCMR’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *