WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

BURGEMEESTER VLAARDINGEN HUICHELT OVER TRANSPARANTIE ROND AZC

VLAARDINGEN- Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen (VVD, D66, CDA, GroenLinks en Leefbaar), is zo trots op het asielzoekerscentrum (azc), bij het bedrijventerrein de Vergulde Hand, dat men laat weten dat er nu een ‘Checklist flexibele huisvesting Oekraïners’ is ontwikkeld, gebaseerd op de ervaringen die Vlaardingen heeft opgedaan met de huisvesting van Oekraïners. Met deze checklist hoopt Vlaardingen andere gemeenten die ook te maken krijgen met dergelijke huisvesting te kunnen helpen met praktische tips en adviezen. Op het stadhuis van Vlaardingen durft men zelfs de checklist te presenteren als een voorbeeld van ‘vastberadenheid en samenwerking in tijden van crisis’.

In de aanbeveling wordt ook opgeschept over ‘een sterk projectteam, bestaande uit kundige ambtenaren die niet bang zijn om innovatief en zelfstandig te werken’. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt ook nog gesteld: ‘Door een ervaren directeur aan te stellen en regelmatig updates te geven aan de gemeenteraad, konden we effectief communiceren’, zo beweren de verantwoordelijken op het stadhuis.

Het toppunt van de aanbeveling is echter de bewering: ‘Onze aanpak was altijd open en transparant’. Dit staat haaks op de werkelijkheid, want burgemeester Bert Wijbenga (VVD) heeft sinds zijn aantreden er juist alles aan gedaan om zaken rond de azc’s in Vlaardingen uitsluitend achter gesloten deuren te regelen. Ook nadat er klachten kwamen van zeker twee fracties in de gemeenteraad over een gebrek aan informatie, bleef Wijbenga alles geheim en besloten houden.

Direct na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 eiste de vernieuwde fractie van Stadsbelangen Vlaardingen (SBV) dat er wekelijks informatie zou worden verstrekt aan de raad door middel van officiële genummerde en getekende Raadsmemo’s. Daarin wilde de partij onder andere informatie krijgen over de mate van ondersteuning vanuit de Veiligheidsregio, het Rijk en meer. Met steun van een raadsmeerderheid wist SBV dit enkele maanden later bij Wijbenga af te dwingen, zodat dit nu elk kwartaal moet gebeuren, maar niet bepaald van harte…

‘ALTIJD OPEN EN TRANSPARANT’

De redactie van deze website kreeg medio juni ongevraagd de communicatieadviseur van de gemeente Vlaardingen (het opperhoofd zelf) aan de lijn met het verzoek om niet meer te spreken over een asielzoekerscentrum bij de huisvesting van Oekraïners. Dit was voor de fractie van Heel de Stad (HdS) aanleiding om drie series van schriftelijke vragen te stellen. Volgens HdS kan een communicatieadviseur van de gemeente alleen handelen in opdracht van het college. Ron Boers (HdS): ‘Dit lijkt op intimidatie van de journalist en het stimuleren van een eenzijdige benadering van een situatie.’ Pas bij de derde reeks schriftelijke vragen werd de inzet van communicatie toegegeven door Wijbenga, in het kader van ‘altijd open en transparant’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *