WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

COLLEGE SCHIEDAM POSITIEF

SCHIEDAM- Wethouder Nathalie Gouweleeuw (Financiën) constateert dat Schiedam een solide positie heeft voor de komende jaren. De financiële huishouding van de stad zou op orde zijn. Er zijn voldoende reserves om de risico’s af te dekken en voldoende middelen om de kansen uit de Zomernota 2015 uit te voeren.

Schiedam heeft, net als elke andere gemeente, te maken met een aantal grote maatschappelijke ontwikkelingen. De eerste opgave is met de Schiedammers in beweging te komen bij de uitvoering van de taken die van het Rijk naar de gemeente worden overgeheveld. Het uitgangspunt is dat kwetsbare Schiedammers de zorg geboden wordt die zij nodig hebben. De tweede opgave is het realiseren van een goede samenhang in de ruimtelijke inrichting. De inrichting van de openbare ruimte gaat hand in hand met het realiseren van een aantrekkelijke woonomgeving. De derde opgave is het ontwikkelen en versterken van de economische structuur via een krachtig vestigingsklimaat en moderne bedrijventerreinen. De vierde opgave omvat het uitvoeren van taken op het gebied van dienstverlening, veiligheid en wijkontwikkeling. Daarmee ondersteunt deze opgave de andere drie.

Net als vorig jaar is de begroting beschikbaar in een overzichtelijke, digitale uitvoering. Klik HIER. De gemeenteraad behandelt de begroting in november.