WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

CONDITIETEST MONSTERSCHE SLUIS MAASSLUIS KOMT ERAAN

MAASSLUIS- Duikers zijn gestart met een grote schoonmaak van de Monstersche Sluis. Als voorbereiding van de feitelijke conditietest. De Stichting Monstersche Sluis wil dit cultuurhistorisch monument weer een duurzame toekomst geven zodat deze weer gebruikt gaat worden als schutsluis voor de pleziervaart.
monstersche sluis 1
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van Dijk B.V.uit Maasland met medewerking van Duik en Bergingsbedrijf W.Smit B.V.en zullen eind juli zijn afgerond. De test wordt uitgevoerd door een van te voren vastgesteld protocol dat is opgesteld in overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Maassluis en de Stichting Monstersche Sluis.

De conditietest geeft niet alleen aan welke werkzaamheden moeten worden verricht om de sluis weer te openen, maar ook de geraamde kosten die hieraan zijn verbonden en de termijnen waarin een en ander zou moeten plaatsvinden. De stichting wil de benodigde gelden via sponsoring en fondsen verkrijgen. Leveringen in natura zijn natuurlijk ook welkom. Volgend jaar staat een goed opgeleid sluiswachtersgilde klaar om de schepen te schutten.