WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GEBIEDSOVERLEG MAASSLUIS-OOST

MAASSLUIS- Om de inwoners van Maassluis te betrekken bij de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk wordt woensdag 10 september het gebiedsoverleg Oost georganiseerd. Alle bewoners van de Oranjebuurt, Sluispolder Oost en West, Binnenstad, Taanschuurpolder en Het Hoofd zijn welkom in Buurtcentrum De Hooftzaak, P.C. Hooftlaan 11a te Maassluis . Het overleg duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Het overleg heeft tot doel om het dagelijks beheer af te stemmen met de bewoners.