WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

‘GEBREK AAN COMMUNICATIE VERORDENING JEUGDHULP SCHIEDAM’

SCHIEDAM– Mogelijk is spraken van gebrek aan communicatie tussen de waterweggemeenten en ouder- en belangenverenigingen, zo signaleert tenminste een fractie in de Schiedamse gemeenteraad, nu de ‘Verordening Jeugdhulp Schiedam 2023’op de agenda staat van de raadscommissie. Er leven vragen als: ‘Hoe wordt feedback van jeugdigen, ouders en zorgverleners systematisch verzameld en meegenomen in toekomstige aanpassingen van de verordening? Hoe wordt de participatie en inspraak van belanghebbenden gewaarborgd in toekomstige wijzigingen van de verordening?’

Een van de Schiedamse fracties vraagt zich af of er na de reactie van het college op 19 maart nog aanvullende vragen zijn gesteld of gesprekken zijn aangevraagd door Oudervereniging Balans, Belangen Vereniging Intensieve Kind Zorg en Jeugdhulp Voldoende Beschermd. Ook is er onduidelijkheid over de afstemming van het antwoord van Schiedam met de wethouders van Vlaardingen en Maassluis.

Het stadsbestuur van Schiedam heeft eerder de vergelijking met de toeslagenaffaire en de zorgen over profilering en grootschalige dataverzamelingen door oudervereniging Balans stellig afgewezen. Het college verzekerde dat de verwerking van persoonsgegevens in lijn is met de AVG en dat het privacy convenant duidelijke afspraken bevat om de privacy van jongeren te beschermen.

Met de deadline van 9 april in zicht, wacht de raadscommissie op verdere verduidelijking van het college en de andere waterweggemeenten, om een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen over de jeugdhulpverordening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *