WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GEEN FIETSVERBOD MAASSLUIS

MAASSLUIS- Het stadsbestuur van Maassluis voelt niets voor een verbod voor fietsers op de Wip en de Markt in Maassluis. B&W vindt wel dat beiden hun gedrag op elkaar moeten afstemmen. Dat staat in de antwoorden op schriftelijke vragen aan DSC00010de PvdA. De partij maakte zich zorgen over gevaarlijke situaties. De fractie stelde dan ook voor om van het gebied een voetgangerszone te maken. Het college van burgemeester en wethouders gaat daar niet in mee.
Ook een verbod op fietsen tussen bepaalde tijden vindt het college voorlopig onnodig. Wel kijkt het stadsbestuur naar eventuele maatregelen, maar zegt daarvoor nader onderzoek te moeten doen. De politie wordt aangespoord om de regels beter te handhaven in de gebieden van de binnenstad waar wel aparte regelgeving is.